מכירה שנתית - תקנון

1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לבטל או לדחות את המכירה בכל שלב ומבלי להודיע על כך מראש2. השמלות הנמכרות במכירה הינן שמלות כלה אשר הוזמנו בהז...

Read more

Blog posts

מכירה שנתית - תקנון

1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לבטל או לדחות את המכירה בכל שלב ומבלי להודיע על כך מראש2. השמלות הנמכרות במכירה הינן שמלות כלה אשר הוזמנו בהז...

Read more