שמלות כלה 2024

Wedding dresses 2024

Choosing the perfect wedding dress is an important task, and there are several factors to consider. In our studio, we offer amazing wedding dress c...

Read more

מכירה שנתית - תקנון

1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לבטל או לדחות את המכירה בכל שלב ומבלי להודיע על כך מראש2. השמלות הנמכרות במכירה הינן שמלות כלה אשר הוזמנו בהז...

Read more

Blog posts